telefon

690 069 300

email

info@eyse.eu

Czym jest Exogen

Exogen to unikatowe urządzenie umożliwiające szybkie leczenie braku zrostu, skracające czas gojenia się świeżych złamań oraz stymulujące terapię długo i trudno gojących się kości. Aparat ten w sposób bezbolesny i bezinwazyjny przyspiesza proces gojenia się kości na wszystkich etapach złamania, wspomagając leczenie w fazie stanu zapalnego, tworzenia się miękkiej kostniny, twardej kostniny i w końcowym okresie przebudowy kostnej.  Exogen to jedyne urządzenie, które przy pomocy pulsacyjnie emitowanych fal ultradźwiękowych tak skuteczne przyspiesza i ułatwia sprawną terapię ubytków kostnych.

Mechanizm działania urządzenia Exogen

Wysyłane przez aparat fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu aktywują biologiczny proces gojenia na poziomie molekularnym i działają w trzech etapach: stymulacji, aktywacji i zwiększonej ekspresji. Gnerowane przez Exogen ultradźwięki docierają przez skórę i tkanki miękkie do złamanej kości, przenikając przez nią oraz przemieszczając się wokół niej. Emitowane z urządzenia fale docierają na tyle głęboko i szeroko, by możliwe było leczenie nie tylko złamań powierzchniowych, ale również głębokich. Rozpiętość sygnału leczniczego wynosi 3,4 cm, nawet w przypadku przejścia przez 20 cm tkanki miękkiej. Wiązka ultradźwiękowa osiąga głębokość ponad 260 mm, a jej efektywna średnica przekracza 5 cm. Gdy komórki wyczuja już ultradźwięki, aktywowane są mechanoreceptory, nazywane integrynami, na skutek czego uruchomiona zostaje kaskada wewnątrzkomórkowa. Dzięki temu zwiększona jest ekspresja genów oraz białek i czynników wzrostu, które odgrywają kluczową rolę w naprawie kości.

Dowody kliniczne świadczące o szybszym gojeniu się złamań

O skutecznym działaniu Exogenu wspomagającym naturalny proces gojenia złamań dowodzi wiele badań klinicznych. Co najważniejsze, wśród osób badanych stosujących codziennie przez 20 minut terapię urządzeniem Exogen, wykazano konsekwentne przyspieszenie gojenia przy różnych typach kości, złamań i interwencji chirurgicznych. Klinicznie udowodnione wyniki dotyczące leczenia ubytków kostnych donoszą, iż u badanych pacjentów odnotowano o 38% szybsze gojenie się świeżych złamań i o 83% mniej przypadków opóźnionego zrostu kostnego. W badaniu dotyczącym gojenia niezrastających się złamań wykazano zwiększenie gęstości mineralnej kości aż o 34% oraz znaczne zmniejszenie rozmiaru szczeliny złamania. Z kolei w przypadku stawów rzekomych stwierdzono 86% wygojonych przypadków. Co więcej badania dowodzą, iż terapia falami ultradźwiękowymi jest dobrze tolerowana przez pacjentów i nie powoduje skutków ubocznych. Nie odnotowano również żadnych powikłań związanych ze stosowaniem Exogenu. Natomiast sami pacjenci oceniają stosowanie urządzenia jako wygodne i bezproblemowe. Istnieją również dowody kliniczne na silniejsze przyspieszenie gojenia złamań u palaczy wspomagających proces leczenia aparatem Exogen. Potwierdza to fakt, iż terapia systemem Exogen jest szczególnie polecana w leczeniu złamań u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, opóźniającymi prawidłowe gojenie kości, takimi jak: palenie papierosów, cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, osteoporoza oraz wiek.

Exogen jako potwierdzony ratunek dla złamanych kości

Exogen to jedyne urządzenie przyspieszające gojenie się złamań, które spełnia wytyczne Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej. Jest to więc niezbity dowód na to, że Exogen to najlepsza metoda, by szybko i skutecznie odzyskać sprawność fizyczną nawet po cięzkim złamaniu. Jest to również duża oszczędność pieniędzy w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie wymienione zalety, fakty i dowody świadczące o skuteczności Exogenu, powinien to być nieodłączny element w procesie leczenia ubytków kostnych.

O nas

Firma Eyse oferuje szeroką gamę okularów specjalistycznych, a także urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, takich jak np. Exogen wspomagający zrost kostny.

Informacje

Cennik okularów

Współpraca dla firm

Kontakt

690 069 300

info@eyse.eu

Facebook

Instagram

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.